NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (PALMOWA) 10.04.2022r.

1. Niedziela Męki Pańskiej – Palmowa, przypomina nam uroczyste przybycie Jezusa do Jerozolimy, gdzie dokonają się najważniejsze wydarzenia historii Zbawienia. Niedziela Palmowa, jak ją nazywamy rozpoczyna Wielki Tydzień, a w nim szczególnie ważne Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania w tych dniach Jezus dokonał wielkiego dzieła Zbawienia Człowieka.
2. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne.
W godzinach rannych w kościołach katedralnych Biskup diecezjalny wraz z księżmi danej diecezji sprawuje Mszę św. Krzyżma, w czasie której błogosławi i poświęca oleje święte do sprawowania sakramentów w ciągu całego roku. Olej chorych, olej do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. W tym dniu kapłani odnawiają w obecności Biskupa przyrzeczenia kapłańskie.
3. W godzinach przed wieczornych w kościołach sprawuje się Mszę św. Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami. W Wieczerniku Jezus ustanowił Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Po komunii św. przenosi się Najświętszy Sakrament do Ołtarza adoracji tzw Ciemnicy. Triduum Paschalne rozpoczynamy znakiem Krzyża, a błogosławieństwo znakiem krzyża otrzymamy po Wigilii Paschalnej.
4. Wielki Piątek to Dzień Męki Pańskiej. Liturgia tego dnia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu Męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie sprawuje się Mszy św. w godzinach przed wieczornych odprawia się uroczystą liturgię Męki Pańskiej. Składa się ona z liturgii Słowa, z opisem Męki Pańskiej, modlitwy powszechnej, adoracji krzyża i wspólnej komunii św. Po komunii św. następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu w Monstrancji w Grobie Pańskim do adoracji.
5. W Wielką Sobotę trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Nie sprawuje się również Mszy św. W godzinach nocnych powinno rozpoczynać się obchody Wigilii Paschalnej zakończonej o brzasku dnia w Niedzielę uroczystą procesją rezurekcyjną. Noc Paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka noc. Jezus dokonuje paschy – przejścia ze śmierci do nowego życia przez Zmartwychwstanie. Tą tajemnicę uobecniają nam szczególnie dwa sakramenty: Chrzest i Eucharystia. Wigilia Paschalna składa się z liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej, liturgii eucharystycznej. Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa. ZACHĘCAM WSZYSTKICH PARAFIAN DO CZYNNEGO UCZESTNICTWA W WIELKICH WYDARZENIACH NASZEGO ZBAWIENIA.
6. Plan Triduum Paschalnego wywieszony jest w gablocie i zamieszczony na stronie internetowej naszej parafii.
7. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.