Ogłoszenia duszpasterskie 29.03.2020r. V Niedziela Wielkiego Postu.

1. Obowiązujące rozporządzenie zezwala na uczestnictwo we Mszy św. maksymalnie 5 osób w Kościele. Nie wliczając sprawujących posługę liturgiczną, oprócz kapłanów do sprawujących liturgię należą osoby, które mają wyznaczone konkretne funkcje liturgiczne. Osoby te winny zajmować miejsca w prezbiterium. Nie ma obowiązku nakładania stroju liturgicznego. W związku z tym bardzo proszę, aby na Mszę św. przychodzili przedstawiciele rodziny, która zamawiała intencje Mszy św. Oczywiście do 5 osób. Inne osoby powinny znajdować się przy wejściach do kościoła w odpowiedniej odległości od siebie.
2. Ograniczenie liczby uczestników obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowych. Do limitu uczestników nie wlicza się sprawujących liturgię oraz zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.
3. Drzwi kościołów mają być stabilnie otwarte, by wierni nie musieli dotykać klamek. Zachęcam, aby wierni odwiedzali swój kościół prywatnie na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w tabernakulum. Nasze kościoły proszę aby były otwarte codziennie od godz. 10.00 do 18.00.
4. Poza przypadkiem osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, w myśl zasad Komunii św. dla chorych.
5. Informuję również, że został wydany przez Księdza Arcybiskupa nowy dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św w niedziele i święta do dnia 19 kwietnia br. włącznie. W tej niekomfortowej sytuacji pozostaje obowiązek pobożnego przeżywania niedzielnej i świątecznej Liturgii, transmitowanej przez telewizję, radio, internet. Dla osób będących w dyspozycji duchowej (tj. Stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy swojego życia wg zasad świętej wiary) także z duchową komunią św. Po tak przeżytej w domu liturgii prosi ks. Arcybiskup o modlitwę w intencjach Ojca świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencji chorych oraz personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią a także o ustanie pandemii (Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Któryś za nas…, lub inną modlitwę z modlitewnika).
6. Zalecenia dotyczące sakramentu pokuty i pojednania:
– Wierni mogą umówić się telefonicznie na dzień spowiedzi w kościele (nie dotyczy to osób na kwarantannie domowej).
– spowiedź powinna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem wymaganej odległości między penitentem a spowiednikiem.
7. W tym tygodniu Spowiedź św. i Msza św. w tygodniu na filiach: Starzyce – poniedziałek g. 16.00., Linówko – wtorek g. 16.00., Biała – środa g. 16.00., Lutkowo – czwartek g. 16.00. Podczas spowiedzi w kościele w Białej, Linówku i Starzycach będzie jedna osoba i powiednik (inni czekają na zewnątrz), W Lutkowie i Długiem spowiedź św. będzie w zakrystii.
8. W Długiem Msza św. i Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00.
9. Modlitwy: Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Różaniec i inne udostępniam na facebooku, youtobie i stronie internetowej parafii. Zachęcam do wspólnej modlitwy.
10. Za tydzień Niedziela Palmowa. Zapraszam na liturgię. Osoby, które chciały by mieć poświęcone palmy, a nie będą obecne na Mszy św. mogą wcześniej przekazać palmy (imiennie podpisane) do kościoła, a później je odebrać.
11. Kochani Parafianie dbajcie o siebie, przestrzegajcie zasad sanitarnych, bez potrzeby nie opuszczajcie swoich domów. Zachęcam Was do głębokiej i wytrwałej modlitwy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.