PROCESJA EUCHARYSTYCZNA – BOŻE CIAŁO 2022

B O Ż E C I A Ł O 2 0 2 2

LINÓWKO g. 9.00. Msza św. i po Mszy św. procesja eucharystyczna. Tradycyjne 4 ołtarze proszę przygotować przy domach od kościoła w kierunku na IŃSKO.

STARZYCE g. 9.00. Msza św. i po Mszy św. procesja eucharystyczna. Tradycyjne 4 ołtarze proszę przygotować na tzw Alei Kasztanowej.

BIAŁA g. 11.00. Procesja zakończona Mszą św. w kościele.
Tradycyjne 4 ołtarze proszę przygotować: I u Państwa Ziębów, II u Pani Ślusarczyk i Państwa Hillerów, III u Państwa Dobrowolskich, IV przy figurze MB Fatimskiej.

LUTKOWO g. 11.00. Msza św. i po Mszy św. procesja eucharystyczna. Tradycyjne 4 ołtarze proszę przygotować przy domach od kościoła w kierunku na Dobrzany.

DŁUGIE g. 13.00. Msza św. i po Mszy św. procesja eucharystyczna. Tradycyjne 4 ołtarze proszę przygotować od kościoła w kierunku na Lutkowo: I za cmentarzem, II u Państwa Puławskich, III u Państwa Majsakowskich, IV przy Krzyżu misyjnym.

ZAKOŃCZENIE PROCESJI ODBYWA SIĘ W KOŚCIOŁACH I KAPLICY.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.