Biała

Kościół późnogotycki z końca XV wieku wybudowano z kamienia narzutowego. W XIX wieku przemurowano okna cegłą oraz przedłużono korpus kościoła ku zachodowi; zachowany pierwotny szczyt wschodni, ozdobiony blendami i sterczynami oraz portal południowy, ostrołukowy, 2-uskokowy, z obrobieniem z cegły. Po 1945r. kościół zdewastowany, odremontowany. We wnętrzu zachowała się późnorenesansowa ambona oraz chrzcielnica i dzwon z 1925r. Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej poświęcony 06.06.1954; Odpust 15.09.