Eucharystia

EUCHARYSTIA
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322).
Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jest szczytem działania, przez które Bóg uświęca świat, a jednocześnie jest szczytem kultu jaki ludzie oddają Bogu. Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego powtórnego przyjścia utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jest Eucharystia znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały, pełne wtajemniczenie chrześcijańskie.

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i na nich spoczywa

w pierwszej kolejności przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu.

Dzieci, które były ochrzczone poza tutejszą Parafią – rodzice dostarczają zaświadczenie o chrzcie dziecka z Parafii chrztu.

ROK KATECHETYCZNY 2023/2024

Spotkanie z rodzicami 20.09.2023 w kościele parafialnym

Informacje wstępne:

  • Bardzo proszę, aby dzieci uczestniczyły we Mszy św. w Niedzielę i Święta w swojej miejscowości zamieszkania.
  • Katecheza parafialna dla dzieci w każdą drugą sobotę miesiąca w salce/kaplicy na plebanii od 11.00 – 12.00.  Data: 9.XII, 10.II, 9.III, 13.IV.
  • Msza św. wspólna dla dzieci i rodziców w każdą drugą Niedzielę miesiąca w kościele parafialnym w Długiem o godz. 11.15. Data: 8.X. 12.XI, 10.XII, 11.II, 10.III, 14.IV.
  • Dzieci zaliczają mały katechizm (kartki otrzymali rodzice) w czasie katechezy parafialnej.
  • Pierwsza Spowiedź dla dzieci w sobotę 20.04.2024 w Długiem. Druga spowiedź św. w sobotę przed I Komunią św.
  • Nabożeństwa okresowe: Październik – Różaniec, Listopad – Wypominki za zmarłych, Grudzień – Roraty, Droga Krzyżowa – Wielki Post.
  • Poświęcenie: Różańce – 8.X, Książeczki – 12.XI, Medalik Maryjny – 10.XII, świeca – 11.II.
  • Termin uroczystości komunijnych: Lutkowo – 12.V, Linówko – 19.V, Długie i Starzyce – 2.VI.     Godzina dla wszystkich 11.30
  • Dzieci przystępują do I Komunii św. w strojach liturgicznych – białe alby.

PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA DLA DZIECI – W SOBOTĘ 20.04.2024 O GODZ. 11.00. W KOŚCIELE PARAFIALNYM

 

WIECZÓR POKUTNY PRZED SPOWIEDZIĄ ŚWIĘTĄ- do odprawienia w domu z dziećmi.

Na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż i świecę, kładziemy Księgę Pisma Świętego. (można również przygotować napis w kolorze fioletowym z cytatem z Biblii np. „Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej” Ps 51,3 lub „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste” Ps 51,12.

Po zapaleniu świec (Ojciec, Matka lub ktoś dorosły, P = Przewodniczący) rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża św.

P. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W. Amen.

P. Prośmy Pana Boga, by pomógł zmienić nasze postępowanie, abyśmy zawsze przestrzegali Jego Przykazań.

Wszyscy zebrani modlą się w ciszy

P. Miłosierny nasz Boże, Ty pragniesz, byśmy zmienili nasze życie przez szczery żal za grzechy, postanowienie poprawy i wyznanie grzechów w spowiedzi świętej. Nasz Ojcze, Ty oczyszczasz nasze dusze w sakramencie pokuty i pojednania, spraw, prosimy, abyśmy zawsze byli wdzięczni za otrzymaną łaskę przebaczenia.

W. Amen.

Słuchanie słów Ewangelii

P. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W. Chwała Tobie Panie.

P. Pismo Święte (Łk 15, 1-11), znaleźć i odczytać.

P. Oto Słowo Pańskie

W. Chwała Tobie Chryste.

Po odczytaniu Ewangelii następuje chwila milczenia (uświadamiamy sobie o czym mówił do nas Bóg), po czym przeprowadzamy rachunek sumienia, którym kieruje jedno z rodziców.

P. Przez nasze złe uczynki odwróciliśmy się od Pana Boga i Kościoła. Jezus Chrystus wzywa nas, byśmy się nawrócili i pojednali się z naszym Stwórcą. Uznajmy więc, że jesteśmy i przypomnijmy sobie nasze winy, którymi zasmuciliśmy Pana Boga i bliźniego. Jutro, podczas spowiedzi świętej, wyznamy je i dzięki Bożemu Miłosierdziu uzyskamy przebaczenie. A teraz spróbujmy przypomnieć sobie nasze słabości i zaniedbania.

Rachunek sumienia według 10 Przykazań Bożych.

Przykazanie pierwsze

> Czy opuszczałem z lenistwa codzienne modlitwy?

> Czy w czasie modlitwy myślałem o innych sprawach?

> Czy zaniedbywałem naukę religii w szkole?

Przykazanie drugie

> Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub złości?

> Czy używałem wulgarnego słownictwa?

> Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?

Przykazanie trzecie

> Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?

> Czy spóźniłem się na Mszę św.?

> Czy w kościele zachowywałem się niekulturalnie?

> Czy pracowałem w dniu świątecznym?

Przykazanie czwarte

> Czy byłem nieposłuszny rodzicom i nauczycielom?

> Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?

> Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?

Przykazanie piąte

> Czy biłem kogoś?

> Czy nie szkodziłem swojemu zdrowiu np. palenie papierosów, próbowanie alkoholu, narkotyków.

> Czy źle komuś życzyłem?

> Czy namawiałem bliźniego do grzechu?

> Czy dręczyłem zwierzęta?

Przykazanie szóste i dziewiąte

> Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?

> Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?

> Czy nie wchodziłem na zakazane strony w internecie?

Przykazanie siódme i dziesiąte

> Czy kradłem: komu i co?

> Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

> Czy psułem rzeczy innych?

> Czy oszukiwałem: kogo i w czym?

> Czy chciałem kraść: komu i co?

Przykazanie ósme

> Czy kłamałem?

> Czy oczerniałem bliźniego?

> Czy obmawiałem?

> Czy posądzałem?

Po zakończeniu rachunku sumienia modlimy się słowami aktu pokutnego:

W. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, Wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

P. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi do życia wiecznego.

W. Amen.

P. Zgodnie z przykazaniem miłości otrzymanym od Chrystusa przebaczamy sobie nawzajem przewinienia.

Wszyscy zebrani przepraszają się i wymieniają uścisk dłoni.

P. A teraz prośmy wspólnie Boga Ojca, aby nam przebaczył nasze winy i zaniedbania

W. Ojcze nasz…

P. Panie Boże spraw, prosimy byśmy dobrze przeżyli jutrzejszą spowiedź świętą i właściwie przyjęli dar rozgrzeszenia. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

(Proszę, aby dzieci znały formułkę spowiedzi świętej).