Eucharystia

EUCHARYSTIA
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322).
Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jest szczytem działania, przez które Bóg uświęca świat, a jednocześnie jest szczytem kultu jaki ludzie oddają Bogu. Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego powtórnego przyjścia utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jest Eucharystia znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały, pełne wtajemniczenie chrześcijańskie.

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i na nich spoczywa w pierwszej kolejności przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu.

Informacja 1. Poświęcenie modlitewników dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. odbędzie się w Niedzielę 07.11. g. 11.30. na Mszy św. w Kościele parafialnym.

Dzieci, które były ochrzczone poza tutejszą Parafią – rodzice dostarczają zaświadczenie o chrzcie dziecka z Parafii chrztu.

Informacja 2. Poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. odbędzie się w środę 8 grudnia w kościele parafialnym o godz. 16.30. Dzieci wraz z rodzicami będą uczestniczyć w Roratach, zachęcam, aby dzieci miały kolorowe świecące lampiony.