Eucharystia

EUCHARYSTIA
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322).
Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jest szczytem działania, przez które Bóg uświęca świat, a jednocześnie jest szczytem kultu jaki ludzie oddają Bogu. Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego powtórnego przyjścia utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jest Eucharystia znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały, pełne wtajemniczenie chrześcijańskie.

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i na nich spoczywa

w pierwszej kolejności przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu.

Dzieci, które były ochrzczone poza tutejszą Parafią – rodzice dostarczają zaświadczenie o chrzcie dziecka z Parafii chrztu.

ROK KATECHETYCZNY 2023/2024

Spotkanie z rodzicami 20.09.2023 w kościele parafialnym

Informacje wstępne:

  • Bardzo proszę, aby dzieci uczestniczyły we Mszy św. w Niedzielę i Święta w swojej miejscowości zamieszkania.
  • Katecheza parafialna dla dzieci w każdą drugą sobotę miesiąca w salce/kaplicy na plebanii od 11.00 – 12.00.  Data: 9.XII, 10.II, 9.III, 13.IV.
  • Msza św. wspólna dla dzieci i rodziców w każdą drugą Niedzielę miesiąca w kościele parafialnym w Długiem o godz. 11.15. Data: 8.X. 12.XI, 10.XII, 11.II, 10.III, 14.IV.
  • Dzieci zaliczają mały katechizm (kartki otrzymali rodzice) w czasie katechezy parafialnej.
  • Pierwsza Spowiedź dla dzieci w sobotę 23.03.2024 w Długiem. Druga spowiedź św. w sobotę przed I Komunią św.
  • Nabożeństwa okresowe: Październik – Różaniec, Listopad – Wypominki za zmarłych, Grudzień – Roraty, Droga Krzyżowa – Wielki Post.
  • Poświęcenie: Różańce – 8.X, Książeczki – 12.XI, Medalik Maryjny – 10.XII, świeca – 11.II.
  • Termin uroczystości komunijnych: Lutkowo – 12.V, Linówko – 19.V, Długie i Starzyce – 2.VI.     Godzina dla wszystkich 11.30
  • Dzieci przystępują do I Komunii św. w strojach liturgicznych – białe alby.