Bierzmowanie

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu i w nim również zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto z wolnej woli decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem Świętym prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze, słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego. Podczas Bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się świadkiem Chrystusa. Przygotowanie ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy przede wszystkim do Ludu Bożego. Natomiast duszpasterze powinni troszczyć się, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do bierzmowania.

SKUTKI BIERZMOWANIA:

Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone Apostołom w dniu Piędziesiątnicy. (KKK 1302).

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak, że możemy mówić „Abba Ojcze!”

 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

 • pomnaża w nas Dary Ducha Świętego,

 • udoskonala naszą więź z kościołem,

 • udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha św. do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

  Kandydat do Sakramentu Bierzmowania
  – jest ochrzczony
  – uczęszcza systematycznie na Mszę świętą niedzielną i świąteczną oraz przyjmuje Komunię św.
  – systematycznie korzysta z Sakramentu Pokuty i Pojednania
  – uczęszcza systematycznie na katechizację szkolną i spotkania przygotowawcze w kościele
  – jest zainteresowany poznawaniem Chrystusa i pogłębianiem swojej wiary
  – ma wolną nie przymuszoną wolę przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
  Świadek kandydata do bierzmowania:

  • wypada, aby był nim chrzestny/chrzestna kandydata lub rodzic. W wyjątkowych sytuacjach ktoś z rodziny.
  • powinien być duchowo przygotowany do tej funkcji
  • dojrzały w wierze do spełniania tego zadania
  • należy do Kościoła Katolickiego i przyjął sakramenty: chrzest, bierzmowanie, eucharystię
  • nie jest wykluczony przez prawo kanoniczne od spełniania czynności świadka bierzmowania (np. życie w związku niesakramentalnym, odstępca od wiary).

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW W ROKU KATECHETYCZNYM 2021/2022

Rozpoczęcie przygotowania kandydatów chcących przystąpić do Sakramentu Bierzmowania – odbędzie się w sobotę 23.10.2021 o godz. 11.30. w kościele parafialnym (uczniowie z klasy VI, VII i VIII proszę przybyć wraz z rodzicami). 

Informator dla kandydata do bierzmowania 2021/2022

PAŹDZIERNIK

 1. Uczestniczenie we Mszy św. w Niedzielę i Święta,

 2. Modlitwa różańcowa – wspólna – w dzień sprawowania Mszy św. w danej miejscowości, w inne dni – modlitwa indywidualna.

 3. Spowiedź św. – najmniej raz w miesiącu.

LISTOPAD

 1. Uczestniczenie we Mszy św. w Niedzielę i Święta.

  We Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – obowiązkowo.

 2. Spowiedź św.

 3. Uczestniczenie w modlitwie za zmarłych – minimum 4 razy.

 4. 20.XI. Sobota godz. 11.30. Spotkanie formacyjne w kościele w Długiem.

 5. 21.XI. Msza św. godz. 11.30. z udziałem wszystkich kandydatów w kościele parafialnym, jest to Światowy Dzień Młodzieży w parafiach. Nastąpi uroczyste przekazanie Symbolu Wiary kandydatom.

GRUDZIEŃ

 1. Uczestniczenie we Mszy św. w Niedzielę i Święta,

 2. Roraty w dzień powszedni – minimum 3 razy,

 3. Spowiedź św. przed świętami Bożego Narodzenia,

 4. 18.XII sobota godz. 11.30. Spotkanie formacyjne w kościele w Długiem.

 5. 19.XII, Niedziela – Msza św. z udziałem wszystkich kandydatów w kościele parafialnym.

 6. Święta Bożego Narodzenia uczestnictwo we Mszy św.

STYCZEŃ 2022

 1. Urocz. Świętej Bożej Rodzicielki – Msza św. obowiązkowo,

 2. Uczestniczenie we Mszy św. w Niedzielę i Święta.

 3. Spowiedź św.

 4. 22.I. sobota godz. 11.30. spotkanie formacyjne w Kościele w Długiem.

 5. 23.I. Niedziela – Msza św. w kościele parafialnym z udziałem wszystkich kandydatów.

LUTY – FERIE ZIMOWE

 1. Uczestniczenie we Mszy św. w Niedzielę i Święta,

 2. Spowiedź św.

MARZEC – WIELKI POST

 1. Środa popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu – uczestnictwo we Mszy św. obowiązkowe.

 2. Uczestniczenie we Mszy św. Niedzielnej i Świątecznej.

 3. Spowiedź św.

 4. Nabożeństwo Droga Krzyżowa – uczestnictwo minimum 5 razy,

 5. Gorzkie Żale w Niedzielę Wielkiego Postu przed Mszą św.

KWIECIEŃ – WIELKI POST/ WIELKANOC

 1. Uczestniczenie we Mszy św. Niedzielnej i Świątecznej,

 2. Spowiedź św.

 3. Droga Krzyżowa 1,8,15.

 4. Gorzkie Żale 3,10.

 5. 9.IV. Sobota g. 11.30. spotkanie formacyjne w kościele parafialnym,

 6. Niedziela Palmowa 10.IV. Procesja z palmami.

 7. Zmartwychwstanie Pańskie.

 8. Opinia katechety szkolnego o kandydatach.

MAJ – CZCIMY NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ.

 1. Uczestniczenie we Mszy św. Niedzielnej i Świątecznej,

 2. Spowiedź św.

 3. Nabożeństwo Majowe – minimum 9 razy.

 4. 14.V. Sobota godz. 11.30. Spotkanie formacyjne w kościele parafialnym.

 5. 15.V. Niedziela – Msza św. z udziałem wszystkich kandydatów w kościele parafialnym.

CZERWIEC – CZCIMY NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA

 1. Uczestniczenie we Mszy św. Niedzielnej i Świątecznej,

 2. Spowiedź św.

 3. Nabożeństwo czerwcowe – minimum 8 razy,

 4. 18.VI. Sobota godz. 11.30. Spotkanie formacyjne w kościele parafialnym.

 5. 15.V. Niedziela – Msza św. z udziałem wszystkich kandydatów w kościele parafialnym. Zakończenie Roku Formacyjnego.

   

  * Przestrzegamy zasad sanitarnych w kościele,

* Stosujemy się do zarządzeń władzy kościelnej i państwowej.