Bierzmowanie

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu i w nim również zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto z wolnej woli decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem Świętym prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze, słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego. Podczas Bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się świadkiem Chrystusa. Przygotowanie ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy przede wszystkim do Ludu Bożego. Natomiast duszpasterze powinni troszczyć się, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do bierzmowania.

SKUTKI BIERZMOWANIA:

Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone Apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy. (KKK 1302).

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak, że możemy mówić „Abba Ojcze!”

 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

 • pomnaża w nas Dary Ducha Świętego,

 • udoskonala naszą więź z kościołem,

 • udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha św. do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

  Kandydat do Sakramentu Bierzmowania
  – jest ochrzczony
  – uczęszcza systematycznie na Mszę świętą niedzielną i świąteczną oraz przyjmuje Komunię św.
  – systematycznie korzysta z Sakramentu Pokuty i Pojednania
  – uczęszcza systematycznie na katechizację szkolną i spotkania przygotowawcze w kościele
  – jest zainteresowany poznawaniem Chrystusa i pogłębianiem swojej wiary
  – ma wolną nie przymuszoną wolę przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
  Świadek kandydata do bierzmowania:

  • wypada, aby był nim chrzestny/chrzestna kandydata lub rodzic. W wyjątkowych sytuacjach ktoś z rodziny.
  • powinien być duchowo przygotowany do tej funkcji
  • dojrzały w wierze do spełniania tego zadania
  • należy do Kościoła Katolickiego i przyjął sakramenty: chrzest, bierzmowanie, eucharystię
  • nie jest wykluczony przez prawo kanoniczne od spełniania czynności świadka bierzmowania (np. życie w związku niesakramentalnym, odstępca od wiary).

ROK KATECHETYCZNY 2023/2024

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ROZPOCZYNA SIĘ W SIÓDMEJ KLASIE I TRWA DWA LATA W PARAFII ZAMIESZKANIA.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA TYLKO PRZEZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH DO 30.09.2023.

Kandydaci z klasy VII i VIII uczestniczą w niedzielnej i świątecznej Mszy św. w kościele w miejscu zamieszkania.

Spowiedź św. raz w miesiącu (np w I piątek miesiąca)

Nabożeństwa okresowe: Różaniec w październiku, Wypominki za zmarłych w listopadzie, Roraty w grudniu, Droga Krzyżowa w Wielkim Poście.

Katecheza parafialna w III sobotę miesiąca: 21.X, 18.XI, 16.XII, 17.II, 16.III, 20.IV, 18.V w salce/kaplicy na plebani do 11.00 – 12.00.

Msza św. wspólnotowa dla kandydatów i ich rodziców w III Niedzielę miesiąca w kościele parafialnym o godz. 11.15.

Zaliczenia katechizmu będą się odbywały w czasie katechezy parafialnej.

Kandydaci wypełniają indeksy i zbierają podpisy po każdym uczestnictwie we Mszy św. (podpisy od księdza)

Opinia katechety szkolnego po I semestrze i na koniec roku dla kl VII oraz po Wielkanocy dla kl VIII.

Rozmowa kwalifikacyjna przed bierzmowaniem dla VIII kl: Kandydat, Rodzic, ks. Proboszcz.