Starzyce

Kościół w Starzycach nie istnieje, został rozebrany w latach pięćdziesiątych XXw. W 1988 zbudowano drewnianą kaplicę pw. św. Kazimierza Królewicza, poświęcona 04.12.1988r.