BOŻE CIAŁO 2023

Serdeczne podziękowanie kieruję do wszystkich, którzy brali czynny udział we Mszy św. i procesji eucharystycznej w miejscowościach naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję Policji z Chociwla za zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestnikom procesji w Starzycach i Długiem.
Dziękuję bardzo budowniczym ołtarzy eucharystycznych na trasie procesji. Nawiązywały do treści uroczystości i były pięknie ozdobione kwiatami,
Dziękuję dziewczynkom, które sypały kwiatki na trasie procesji i ich mamom, które czuwały, aby nie zabrakło dzieciom kwiatków w koszyku,
Dziękuję Panom, którzy prowadzili księdza,
Dziękuję ministrantom i ministrantkom,
Bóg zapłać wszystkim za świadectwo wiary w Jezusa eucharystycznego.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.