ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

ODPUSTY ZUPEŁNE DLA WIERNYCH ZMARŁYCH BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PRZEZ CAŁY MIESIĄC LISTOPAD, PRZY ZMIENIONYCH WARUNKACH I DOSTOSOWANYCH
I DOSTOSOWANYCH DO SYTUACJI DZIEŁ POBOŻNYCH,
DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WIERNYCH.

Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne 8 dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne 8 dni listopada. Dni te dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają cmentarz i tam odmawiają „Ojcze nasz”, i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedziele poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu np. zakaz gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję, kiedy tylko to będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki: (spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed Obrazem Jezusa lub NMP np. jutrznię i nieszpory z liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych, albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.